Smart Nano (Nano bạc thông minh) là phương pháp sản xuất chế phẩm Nano bạc chứa chấm lượng tử Graphen trên nền Chitosan được Cục sở hữu trí tuệ thuộc bộ khoa học và công nghệ cấp Bằng độc quyền sáng chế – giải pháp hữu ích

Bằng Sáng Chế Sản Xuất Nano Bạc Thông Minh
Bằng Sáng Chế Sản Xuất Nano Bạc Thông Minh

Lễ Nhận Bằng và Ủy Quyền Sản Xuất Chế Phẩm Nano Thông Minh được phát sóng trên HTV9

Báo Tuổi trẻ